dziecko, uczeń

Oferta dla niemowląt i dzieci w wieku przedszkolnym.

W roku szkolnym 2016/2017 Poradnia ma w ofercie:

Pobierz ofertę w pdf

Badania i terapie:

 • PSYCHOLOGICZNE
 • PEDAGOGICZNE
 • LOGOPEDYCZNE
 • REWALIDACJA
 • SI
 • PRZEPROWADZAMY RÓWNIEŻ TESTY PRZESIEWOWE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W KIERUNKU ZABURZEŃ ROZWOJU MOWY I KOMUNIKACJI, RYZYKA DYSLEKSJI, I INNYCH.

A także zajęcia dla dzieci w wieku od 1 r.ż. do 6 lat:

 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – bezpłatnie od stycznia 2017 r. dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
 • „Matematyka dla smyka” – zajęcia wspomagające kształtowanie gotowości do nauki matematyki oraz usprawniające umiejętności grafomotoryczne.
 • Akademia sukcesu – maluch” – zajęcia profilaktyczne i korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci, u których stwierdzono ryzyko wystąpienia dysleksji, zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, słuchu fonemowego i pamięci fonologicznej.
 • „Sprawnie łapię, wysoko skaczę” – ogólnorozwojowe zajęcia stymulujące z elementami integracji sensorycznej, szczególnie polecamy je dzieciom mającym problemy z koordynacją ruchową i wzrokowo-ruchową, niezbornych ruchowo. Jeśli widzisz, że twoje dziecko często się potyka, wydaje się nieuważne, nie umie skakać na jednej nodze, wspinać się, nie może nauczyć się, która rączka jest lewa, a która prawa – to są właśnie zajęcia dla twojego dziecka!
 • „Mam dwie ręce nimi kręcę” – kontynuacja oraz utworzenie nowej grupy. Są to zajęcia dla dzieci o obniżonej sprawności grafomotorycznej (dzieci nieprawidłowo trzymające kredkę/ołówek, nieestetycznie rysujących, piszących).
 • „Pomysły na zmysły, czyli turlanki i malowanki” – zajęcia dla dzieci w wieku od 1 r.ż. do 3 lat. – kontynuacja oraz utworzenie nowej grupy.
 • Indywidualnie dopasowane zajęcia i terapie dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

Pomagamy dzieciom odnaleźć pasję, rozwijać talenty
i pracować nad słabszymi stronami rozwoju!

Wydajemy opinie m.in. w sprawach:

 • wczesnego wspomagania rozwoju,
 • odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia,
 • o specyficznych trudnościach w uczeniu się,
 • udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
 • przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,
 • pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej,
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce,
 • inne opinie w sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży (np. dla PZP, poradni foniatrycznej, Sądu).

 

Rodzice zawsze mogą liczyć na poradnictwo, konsultacje i kubek ciepłej herbaty 🙂

Zapraszamy do kontaktu!

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *