Poradnia zatrudnia wykwalifikowany personel, m.in.

  1. pedagogów, w tym:
  • terapeutę pedagogicznego,
  • pedagoga ze specjalizacją ped. wczesnoszkolna,
  • pedagoga z wieloletnią praktyką w diagnozowaniu dojrzałości szkolnej dzieci oraz specyficznych trudności w uczeniu się i prowadzenia terapii pedagogicznej,
  • oligofrenopedagogów

oraz

2. logopedę,
3. terapeutki od diagnozy i integracji sensorycznej,
4. a także psychologa.

Jesteśmy również otwarci na współpracę z kolejnymi specjalistami. Jeśli uważają Państwo, że nasza Poradnia jest miejscem, w którym chcielibyście pracować, macie odpowiednią wiedzę i umiejętności, zapraszamy do kontaktu.