“Nie ma nic w umyśle, czego by przedtem w zmysłach nie było”

Arystoteles

Terapia integracji sensorycznej jest terapią indywidualną. Warunkiem uczestnictwa w niej jest zawsze przeprowadzenie przez uprawnionego terapeutę specjalistycznej diagnozy.

Terapia integracji sensorycznej jest tzw. „naukową zabawą”, w której dzieci zazwyczaj bardzo chętnie uczestniczą, nie tylko dlatego, że jest przyjemna, ale też dlatego, że mają wpływ na jej przebieg. Podczas terapii SI dziecko nie uczy się konkretnych umiejętności, terapeuta stymuluje zmysły dziecka oraz usprawnia np. małą i duża motorykę, koordynację wzrokowo-ruchową. Terapia integracji sensorycznej wzmacnia więc pewne procesy leżące u podstaw wielu umiejętności. Umiejętności natomiast przychodzą z czasem, jako naturalna konsekwencja prawidłowo lub znacznie lepiej funkcjonującego ośrodkowego układu nerwowego.

Zadaniem terapii jest dostarczenie odpowiednich i w odpowiedniej ilości bodźców sensorycznych podczas aktywności ruchowej dziecka. W konsekwencji ma to na celu poprawę integracji bodźców pochodzących zarówno z otocznia, jak i z jego ciała.

Terapeuta za pomocą specjalnych technik wyhamowuje, ogranicza lub eliminuje niepożądane bodźce obecne przy nadwrażliwościach sensorycznych lub przy występowaniu podwrażliwości systemu sensorycznego dostarcza silne bodźce. Ćwiczenia proponowane przez terapeutę SI nie mogą być ani za trudne, ani za łatwe, ponieważ najlepiej organizację ośrodkowego układu nerwowego, funkcjonowanie sfery motorycznej, emocjonalnej oraz funkcje językowe i poznawcze poprawia balansowanie na granicy możliwości dziecka. Poprawia się również jego samoocena, wzmacnia pewność siebie, dostrzega że pokonuje coraz więcej trudności, wykonuje bardziej skomplikowane zadania. Terapeuta SI na bieżąco monitoruje postępy wykonując odpowiednie testy.

Podczas terapii SI wykorzystujemy profesjonalny sprzęt, stabilne podwiesie, huśtawki terapeutyczne, deskorolki, równoważnie, kamizelki dociążające i wiele innych. Terapia prowadzona jest na przestronnej i bezpiecznej sali gimnastycznej wyposażonej w materace oraz dodatkowo w wiele innych pomocy gimnastycznych.

Więcej o terapii integracji sensorycznej mogą się Państwo dowiedzieć od naszych terapeutów. Do samodzielnego zapoznania się z tematem polecamy stronę Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej.