Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej. Terapia na profesjonalnym sprzęcie z udziałem wysoko wykwalifikowanego personelu.