Aby dziecko odzyskało radość z nauki musimy pomóc mu pokonać trudności. Terapia pedagogiczna i logopedyczna są najlepszym rozwiązaniem dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Jednak w przebiegu różnych trudności warto zdiagnozować dziecko również pod kątem zaburzeń integracji sensorycznej.

Nasi specjaliści służą Państwu pomocą:

Psycholog

Pedagog

Logopeda

Terapeuci SI