“Słowa są najpotężniejszą bronią, jaką się ludzkość posługuje”

R. Kipling

Szanowni Państwo,

Nie da się ukryć, że rozwój mowy dziecka jest sprawą bardzo indywidualną. Na pewno dostrzegacie różnice w tym zakresie pomiędzy swoimi dziećmi, a dziećmi przyjaciół, a tym bardziej dostrzegacie je, jeśli macie więcej niż jedno dziecko. Jednak powinniśmy pamiętać, że są pewne etapy, przez które każde dziecko przejść powinno.

Prawidłowy rozwój mowy Państwa pociechy obejmuje 4 główne okresy:

 • od urodzenia do 1 r.ż. – tzw. okres melodii;
 • między 1., a 2. r.ż. okres wyrazu;
 • między 2., a 3. r.ż. okres zdania
 • oraz okres swoistej mowy dziecięcej między 3., a 7. r.ż.

Możemy też określić pewne (czasem dość szerokie, dlatego podane od-do) normy rozwojowe w odniesieniu do wieku dzieci, i tak:

 • w okresie od 2, 3 m-ca życia do 6 m-ca możecie Państwo usłyszeć głużenie, pojawia się ono u wszystkich niemowląt, również tych mających problemy ze słuchem;
 • od ok. 6 m-ca życia do 9-12 słuchacie gaworzenia, czyli bardziej świadomego naśladowania pewnych dźwięków przez dziecko, a po 7- 9 miesiącu możecie również obserwować pierwsze reakcje na zawołania po imieniu, proste polecenia i zakazy;
 • Pod koniec pierwszego roku życia zazwyczaj dziecko zaczyna rozumieć, że przedmioty i ludzie mają swoje nazwy, próbuje wypowiadać pierwsze słowa, te najprostsze i najczęściej się pojawiające, to mama, tata, baba;
 • Zazwyczaj do ok. 18 m-ca życia dziecko ma opanowaną wiedzę z zakresu nazw przedmiotów i otaczających go ludzi, czy zwierząt, jednak nazywa je często jedną sylabą (pierwszą lub ostatnią). Dziecko próbuje również łączyć dwa wyrazy;
 • około 2. r.ż. pojawiają się pierwsze próby budowania zdań;
 • pomiędzy 2. , a 3. r.ż, mniej więcej w połowie, dziecko rozpoczyna używanie zaimka “ja”;
 • około 3. r.ż. próbuje budować zdania dłuższe (4-5 słów). Do tego dziecko powinno już używać wszystkich samogłosek, a ze spółgłosek p, pi, bi, m, mi, f, fi, w, wi, t, d, n, 1, li, ś, ź, ć, dź, ń, j, ł, k, ki, g, gi, eh, chi;
 • w wieku ok. 4 lat powinna pojawić się umiejętność opowiadania, np. bajki lub zdarzenia. Dziecko powinno opanować już wymowę spółgłosek s, z, c i dz;
 • Około 5-6 r.ż. pojawiają się w wymowie spółgłoski sz, ż, cz, dż, r;
 • Dziecko sześcioletnie powinno mieć wymowę artykulacyjnie poprawną, a dziecko siedmioletnie również poprawną gramatycznie.

Jeśli cokolwiek niepokoi Państwa w rozwoju mowy Waszego malucha zapraszamy do skorzystania z diagnozy i terapii logopedycznej. W ofercie posiadamy zarówno terapię indywidualną, jak i grupową. Dziecko kwalifikowane jest na określony typ terapii po diagnozie lub wg. wskazań z opinii z innych poradni, za zgodą rodzica.