zmiany w prawie oświatowym

Od Nowego Roku pojawiło się kilka istotnych zmian w prawie oświatowym. Przedstawiamy najważniejsze z nich:

  1. Obowiązek szkolny od 7 r.ż.  – Od września 2016 r. dzieci sześcioletnie objęte są obowiązkiem przedszkolnym, obowiązek szkolny bowiem przesunięty został o rok. Do klas pierwszych pójdą więc siedmiolatki. Sześciolatki, pięciolatki i czterolatki mają mieć zapewnione miejsca w przedszkolach. Dziecko, które ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może mieć odroczony obowiązek szkolny do ukończenia przez nie 9 lat. Nadal oczywiście rodzice, który uważają, że ich dziecko osiągnęło dojrzałość szkolną, mogą posłać je do pierwszej klasy.
  2. Od 2016 r. rodzicie mogą zdecydować o pozostawieniu swojego dziecka w pierwszej klasie, jeśli uznają że nie osiągnęło ono dojrzałości i/lub wiedzy i/lub umiejętności pozwalających mu na kontynuowanie edukacji w klasie drugiej. Rodzic, który chce skorzystać z takiej możliwości powinien złożyć odpowiedni wniosek do dyrektora szkoły do 31.03.2016r. Dziecko nie podlega wtedy klasyfikacji rocznej i pozostaje w pierwszej klasie na kolejny rok szkolny.
  3. Kuratora oświaty, w drodze konkursu ogłoszonego przez wojewodę, powołuje Minister Edukacji. Kuratorzy oświaty dostali większe uprawnienia, mogą m.in. kontrolować działania samorządów w zakresie kształtowania sieci szkół i przedszkoli. Także decyzje o likwidacji placówek szkolnych i przedszkolnych będą mogły być podejmowane po pozytywnym zaopiniowaniu przez nadzór pedagogiczny.
  4. Zmiana zasad finansowania edukacji domowej – od 1.01.2016r. szkoły dostaną mniej środków finansowych na dzieci spełniające obowiązek szkolny poza szkołą. Będzie to ok. 60% subwencji przysługującej na ucznia spełniającego obowiązek szkolny w szkole.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *