dziecko, uczeń

Terapia pedagogiczna to profesjonalnie zaplanowane działania nakierowane na niesienie pomocy dzieciom, u których dostrzeżono różnego rodzaju nieprawidłowości w rozwoju i zachowaniu. Korekcję nieprawidłowych zachowań i dysfunkcji rozwojowych prowadzi się za pomocą specjalistycznych działań psychologicznych, pedagogicznych, a czasem medycznych. Terapia ma szczególnie istotne znaczenie na początku drogi szkolnej dziecka, kiedy to możemy jeszcze zająć się wyrównywaniem jego szans edukacyjnych .

Brak oczekiwanych osiągnięć w nauce, niepowodzenia szkolne, a w konsekwencji czasem zachowanie niezgodne z normami społecznymi, spowodowane są często problemami dziecka z liczeniem, czytaniem, pisaniem, zapamiętywaniem materiału. Zdarza się, że winne są wady wzroku lub słuchu, obniżony poziom inteligencji lub wady wymowy. Czasem jednak powody są mniej oczywiste, nieunaocznione we wczesnym dzieciństwie. Analiza i synteza wzrokowa, słuchowa i ruchowa, warunkowane są nie tylko sprawnym okiem, uchem czy dłonią, ale także tym, co odbywa się w mózgu dziecka. Dziecko z trudnościami w uczeniu się spowodowanymi zaburzoną percepcją słuchową może mieć problem z analizatorem słuchu, a nie z samym uchem. Objawia się to np. tym, że słyszy pojedyncze, poszczególne dźwięki, ale nie potrafi ich wyróżnić spośród wielu innych, np. z potoku słów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *